Wasmachine en huishoudelijke hulpmiddelen

Huishoudelijke hulp in mijn regio


    De Gouden Aankooptis! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
[?php include('addthis.php'); ?]

Thuiszorg

Onder thuiszorg valt alle verpleging en verzorging die bij cliƫnten thuis wordt geleverd. Thuiszorg behoort tot de eerstelijns-gezondheidszorg. Deze diensten van een Thuiszorginstelling zijn bedoeld voor ouderen, chronisch zieke, lichamelijk gehandicapte of verstandelijk gehandicapte mensen, die thuis hulp nodig hebben. Onder Thuiszorg vallen onder andere de volgende diensten:

Persoonlijke verzorging

De persoonlijke verzorger helpt bij het wassen, aan- en uitkleden, naar bed gaan, het aandoen van een prothese of bij het opstaan. Dit type hulp vergelijkt deze site niet, u kunt terecht op deze site voor persoonlijke verzorging

Verpleging

Thuiszorgorganisaties verlenen vele vormen van verpleegkundige zorg. Voorbeelden zijn wondverzorging, wassen en zorg na een ziekenhuis opname. Bij gespecialiseerde verzorging helpt een zorghulp mensen met sociale of psychische problemen weer structuur in hun huishouden aan te brengen. Ook bemiddelen zij bij relaties tussen gezinsleden en verlenen zij hulp bij het oplossen van opvoedingsproblemen.

Huishoudelijke verzorging

Thuiszorginstellingen bieden ook huishoudelijke verzorging voor mensen die door ziekte of een handicap niet zelf kunnen strijken, schoonmaken, wassen, koken, enzovoort. Op deze site kan u onder tarieven de tarieven van huishoudelijke hulp vergelijken.

Naast deze vormen van verzorging, houdt een thuiszorginstelling zich ook bezig met het uitlenen van hulpmiddelen, het verzorgen van cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn en het geven van voedings- en dieetvoorlichting.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Voor het verkrijgen van Thuiszorg, is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Huishoudelijke verzorging is hier een uitzondering op. De gemeente bepaald of u voor deze zorg in aanmerking komt.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) financiert de Thuiszorg. Om voor thuiszorg in aanmerking te komen, is een indicatie nodig van het CIZ.

Financiering

In de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), is vastgelegd dat gemeenten huishoudelijke verzorging organiseren. De maximale eigen bijdrage voor Thuiszorg is landelijk geregeld. Cliƫnten kunnen kiezen voor een Persoonsgebonden budget of voor zorg in natura.

Op deze site kan u vergelijken wat huishoudelijke hulp in uw regio kost.