Wasmachine en huishoudelijke hulpmiddelen

Huishoudelijke hulp in mijn regio


  De Gouden Aankooptis! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning

Veelgestelde vragen

Waar moet ik op letten bij het zoeken naar een huishoudelijke hulp

Er zijn veel verschillende criteria waar u op kan letten bij het zoeken naar een huishoudelijke hulp. U kunt zelf via via een huishoudelijke hulp zoeken, maar er zijn ook diverse bedrijven die dit voor u kunnen uitvoeren. Let bij het zoeken van een geschikte hulp op de volgende zaken:
 • Voldoet de hulp aan uw eisen (leeftijd, geslacht, achtergrond, enz)
 • Wat kost de hulp per uur
 • Kan de hulp op de tijden dat u dit wenst
 • enz
Het voordeel van een bemiddelingsorganisatie is dat er meer informatie over de hulp voorhanden is, en dat eventuele risico's die u loopt door een 'vreemde' in huis te nemen meer afgedekt zijn. Op deze site kan u vergelijken wat huishoudelijke hulp in uw regio kost.

Hoe betaal ik een huishoudelijke hulp?

Werkt de huishoudelijke hulp niet meer dan drie dagen per week? Dan kunt u contant het vooraf afgesproken bedrag per uur uitbetalen. U hoeft geen loonbelasting en sociale premies te betalen. Dit is vastgelegd in de 'regeling dienstverlening aan huis'.

Wat houdt de 'regeling dienstverlening aan huis' voor u in?

Een persoon komt in aanmerking voor deze regeling wanneer iemand in en om het huis maximaal drie dagen per week huishoudelijke werkzaamheden uitvoert. Een dergelijke hulp is dan voor de Belastingdienst niet in loondienst. Hierdoor krijgt de hulp het met u afgesproken bedrag volledig uitbetaalt. Hiervoor moet de hulp aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Het inkomen voor het werk moet opgegeven worden aan de Belastingdienst. Deze inkomsten worden meegenomen voor het berekenen van de uitkering, de toeslagen en de voorlopige teruggaaf.
 • Zowel u als de hulp zijn particulier (u bent niet in het bezit van een eigen bedrijf).

Het maximaal van drie dagen per week, wordt berekend per opdrachtgever. Wanneer een hulp twee dagen bij een, en drie dagen bij een andere opdrachtgever werkt, geldt de 'regeling dienstverlening aan huis' dus ook.
Is uw hulp via een uitzendbureau bij u terecht te komen, dan is de 'regeling dienstverlening aan huis' niet van toepassing. Voor alle bedrijven die wij vergelijken (onder tarieven) geldt deze regeling wél!
Werkt uw hulp meer dan drie uur bij u thuis, dan dient u de hulp aan te melden bij de Belastingdienst.

De hulp brengt u voor zijn diensten geen BTW in rekening. Volgens de 'regeling dienstverlening aan huis' hoeft de hulp ook geen BTW af te dragen aan de Belastingdienst.

Wat is het verschil tussen alphahulp en thuishulp?

 • Alphahulp
  Alphahulpen voeren HV1 (huishoudelijke verzorging 1) werk uit. Onder HV1 vallen de basistaken in het huishouden. In overleg met u voert een alphahulp huishoudelijke werkzaamheden uit omdat u dit zelf niet meer kunt. Het kan hierbij zijn dat u de alphahulp helpt bij de taken. Bij HV1 gaat het om taken als stofzuigen, ramen lappen, stof afnemen, dweilen, enzovoort. Een alphahulp heeft geen cursus nodig om de huishoudelijke taken uit te kunnen voeren. Een alphahulp onderhandelt zelf over het uurloon.
 • Thuishulp
  Thuishulp is huishoudelijke verzorging 2 (HV2). Onder deze vorm van huishoudelijke verzorging vallen situaties waar je als thuishulp werkzaam bent. Bijvoorbeeld bij ernstig zieke mensen en zwaar dementerende. Naast de basistaken die een alphahulp uitvoert, kijkt een alphahulp met u naar de reorganisatie van uw huishoudelijke taken, geeft de hulp tips over hygiëne, wordt er gezorgd voor advies en hulp bij het kopen van levensmiddelen en vangt de hulp, indien noodzakelijk, nog thuiswonende kinderen op.
Verschil
Kort samengevat is thuishulp intensiever dan alphahulp. U komt in aanmerking voor alphahulp wanneer u zelf bereid/in staat bent de regie over de taken van de hulp te voeren. Iemand komt in aanmerk voor thuishulp wanneer beperkingen op het gebied van huishoudelijke verzorging samengaan met een afname van zelfregie en verminderde sociale redzaamheid.

Moet ik een contract opstellen voor mijn hulp?

Betaalt u de hulp een huis met een Persoonsgebonden Budget (PGB), dan bent u verplicht een contract, ook wel zorgovereenkomst genoemd, aan te gaan met uw hulp. U hebt deze zorgovereenkomst nodig om uw uitgaven te kunnen verantwoorden aan uw zorgkantoor. Alle afspraken die u met uw hulp maakt, worden in de zorgovereenkomst vastgelegd. Het gaat hierbij om de werktijden, de looptijd, het uurloon en de werkzaamheden. Ook andere relevante zaken kunnen in de overeenkomst opgenomen worden. De bedrijven die wij op onze site vergelijken kunnen u hiermee helpen!